Regulamin
Regulamin

Regulamin stanowiący integralną część umowy - zgłoszenia na kurs/warsztaty. Akceptacja regulaminu oznacza zawarcie umowy uczestnictwa w kursie/warsztatach i obowiązek zapłaty oraz obowiązek przestrzegania wszystkich punktów tego regulaminu.

1. Kursy i warsztaty są płatne.
2. Kurs baristyczny kosztuje 590 zł. Warsztaty z alternatywnych metod parzenia kawy kosztują 250 zł.
3. Zgłoszenie na kurs/warsztaty odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy w całości wypełnić. Dane te są niezbędne do zapisu na kurs/warsztaty oraz do wystawienia certyfikatu. Zapisując się na kurs/warsztaty należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych osobowych i kontaktowych w formularzu. Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym zostaną wpisane błędne dane, to te błędne dane będą również na certyfikacie. Uczestnik kursu/warsztatów, który wpisuje swoje własne dane osobowe błędnie, nie może ubiegać się o wystawienie drugiego certyfikatu z poprawionymi danymi.
4. Obowiązki Uczestnika kursu/warsztatów:
- opłacenie kursu/warsztatów w całości
- obecność i punktualność na zajęciach kursu/warsztatów, za wyjątkiem przypadków losowych lub ważnych powodów,
- uczestnictwo w zajęciach oraz systematyczne zdobywanie i pogłębianie wiedzy,
- stosowanie się do wszystkich poleceń wykładowcy prowadzącego zajęcia,
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na terenie placówki,
- przestrzeganie przepisów porządkowych,
- przestrzeganie zasad tego regulaminu w całości
- nienaganne zachowanie na zajęciach z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i dyscypliny nauki,
- zapoznanie się z programem kursu (na stronie www w zakładce KURSY) lub programem warsztatów (na stronie www w zakładce WARSZTATY) przed przystąpieniem do zajęć.
5. Osoby zachowujące się niewłaściwie, obraźliwie, utrudniające prowadzenie zajęć, naruszające prawa i uczucia innych, oraz nie wykonujące poleceń prowadzącego lub łamiące zasady tego regulaminu mogą zostać trwale wydalone z kursu/warsztatów bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
6. W trakcie trwania kursu/warsztatów zabronione jest jakiekolwiek fotografowanie, nagrywanie, rejestrowanie, utrwalanie, rozsyłanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek zdjęć, nagrań, filmów, dźwięków i innych form elektronicznego zapisu osób prowadzących oraz pomieszczeń, w których odbywa się kurs/warsztaty przez Uczestników kursu/warsztatów.
7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez Uczestnika, będącego własnością placówki lub właściciela budynku, Uczestnik jest zobowiązany do pełnego pokrycia spowodowanych strat.
8. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek wypadki, skaleczenia bądź inny uszczerbek na zdrowiu, który Uczestnik kursu/warsztatów zrobi sobie (lub w wyniku interakcji z innymi uczestnikami kursu/warsztatów) w trakcie zajęć.
9. W przypadku gdy Uczestnik kursu nie zda egzaminów końcowych, organizator nie ma obowiązku wystawić certyfikat.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu/warsztatów lub jego odwołania.
11. Wszystkie informacje organizacyjne są wysyłane mailem po wypełnieniu zgłoszenia.
12. Nie stawienie się na kursie/warsztatach (bez wysłania informacji na minimum 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu/warsztatów) nie jest powodem do zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku późniejszej rezygnacji, osoba która wypełniła formularz zgłoszeniowy zostanie obciążona pełnymi kosztami. Nie odwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
13. Uczestnik zgadza się na wykonywanie zdjęć przez organizatora w trakcie trwania kursu/warsztatów (o ile będą takowe wykonywane) na potrzeby pamiątkowej galerii na fanpage firmy na portalu facebook/instagram lub na stronie organizatora kursu. Zdjęcia i wizerunki kursantów nie będą wykorzystywane w celach zarobkowych ani reklamowych.
14. Uczestnik kursu wypełniając formularz zgłoszeniowy podaje swoje dane dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu w sprawie zapisu na kurs. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO") informujemy, iż firma Masters of Bartenders nie zapisuje, nie archiwizuje, nie przetwarza, nie zbiera, nie przechowuje, nie przesyła, nie sprzedaje ani nie wykorzystuje danych osobowych.
15. Tematy, materiały szkoleniowe i autorski program kursu/warsztatów są własnością firmy Masters of Bartenders. Wszelkie kopiowanie jakichkolwiek treści, wykorzystywanie, przetwarzanie, rejestrowanie lub rozsyłanie jest karalne. Materiały szkoleniowe są wręczane uczestnikom kursów/warsztatów wyłącznie na potrzeby nauczenia się przez nich tematyki kursu/warsztatów.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie i jej integralnych częściach stosowane będą odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Najbliższe szkolenia
Nazwa
 
Kurs Baristyczny
Miejsce
Data
Godzina
Gdańsk
05-06.11.2020
10:00 - 18:00
Informacje
Kurs trwa 2 dni (5 i 6 listopada 2020) w godz. 10:00 - 18:00
Wolne miejsca.
Zapisz się już dziś
Nazwa
Kurs Baristyczny
Miejsce
 
Gdańsk
Data
Godzina
05-06.11.2020
10:00 - 18:00
Informacje
Kurs trwa 2 dni (5 i 6 listopada 2020) w godz. 10:00 - 18:00
Wolne miejsca.
Zapisz się już dziś
Nazwa
 
Klasyczne metody alternatywne
Miejsce
Data
Godzina
Gdańsk
11.11.2020
10:00 - 16:00
Informacje
Warsztat trwa 1 dzień (środa 11 listopada 2020) w godz. 10:00-16:00
Wolne miejsca.
Nazwa
Klasyczne metody alternatywne
Miejsce
 
Gdańsk
Data
Godzina
11.11.2020
10:00 - 16:00
Informacje
Warsztat trwa 1 dzień (środa 11 listopada 2020) w godz. 10:00-16:00
Wolne miejsca.
Nazwa
 
Kurs Baristyczny
Miejsce
Data
Godzina
Gdańsk
21-22.11.2020
10:00 - 20:00
Informacje
Kurs trwa 2 dni (weekend 21 i 22 listopada 2020) w godz. 10:00 - 18:00
Wolne miejsca.
Zapisz się już dziś
Nazwa
Kurs Baristyczny
Miejsce
 
Gdańsk
Data
Godzina
21-22.11.2020
10:00 - 20:00
Informacje
Kurs trwa 2 dni (weekend 21 i 22 listopada 2020) w godz. 10:00 - 18:00
Wolne miejsca.
Zapisz się już dziś
Nazwa
 
Kurs Baristyczny
Miejsce
Data
Godzina
Gdańsk
03-04.12.2020
10:00 - 18:00
Informacje
Kurs trwa 2 dni (3 i 4 grudnia 2020) w godz. 10:00 - 18:00
Wolne miejsca.
Zapisz się już dziś
Nazwa
Kurs Baristyczny
Miejsce
 
Gdańsk
Data
Godzina
03-04.12.2020
10:00 - 18:00
Informacje
Kurs trwa 2 dni (3 i 4 grudnia 2020) w godz. 10:00 - 18:00
Wolne miejsca.
Zapisz się już dziś
Nazwa
 
Klasyczne metody alternatywne
Miejsce
Data
Godzina
Gdańsk
15.12.2020
10:00 - 16:00
Informacje
Warsztat trwa 1 dzień (wtorek 15 grudnia 2020) w godz. 10:00-16:00
Wolne miejsca.
Zapis się już dziś - OSTATNIE WARSZTATY W 2020 ROKU!
Nazwa
Klasyczne metody alternatywne
Miejsce
 
Gdańsk
Data
Godzina
15.12.2020
10:00 - 16:00
Informacje
Warsztat trwa 1 dzień (wtorek 15 grudnia 2020) w godz. 10:00-16:00
Wolne miejsca.
Zapis się już dziś - OSTATNIE WARSZTATY W 2020 ROKU!
Nazwa
 
Kurs Baristyczny
Miejsce
Data
Godzina
Gdańsk
19-20.12.2020
10:00 - 18:00
Informacje
Kurs trwa 2 dni (weekend 19 i 20 grudnia 2020) w godz. 10:00 - 18:00
Wolne miejsca.
Zapisz się już dziś
Nazwa
Kurs Baristyczny
Miejsce
 
Gdańsk
Data
Godzina
19-20.12.2020
10:00 - 18:00
Informacje
Kurs trwa 2 dni (weekend 19 i 20 grudnia 2020) w godz. 10:00 - 18:00
Wolne miejsca.
Zapisz się już dziś
Nazwa
 
Niecodzienne metody alternatywne
Miejsce
Data
Godzina
Gdańsk
29.12.2020
10:00 - 16:00
Informacje
Warsztat trwa 1 dzień (wtorek 29 grudnia 2020) w godz. 10:00-16:00
Wolne miejsca.
Nazwa
Niecodzienne metody alternatywne
Miejsce
 
Gdańsk
Data
Godzina
29.12.2020
10:00 - 16:00
Informacje
Warsztat trwa 1 dzień (wtorek 29 grudnia 2020) w godz. 10:00-16:00
Wolne miejsca.
Nazwa
 
Kurs Baristyczny
Miejsce
Data
Godzina
Gdańsk
06-07.01.2021
10:00 - 18:00
Informacje
Kurs trwa 2 dni (6 i 7 stycznia 2021) w godz. 10:00 - 18:00
Wolne miejsca.
Zapisz się już dziś
Nazwa
Kurs Baristyczny
Miejsce
 
Gdańsk
Data
Godzina
06-07.01.2021
10:00 - 18:00
Informacje
Kurs trwa 2 dni (6 i 7 stycznia 2021) w godz. 10:00 - 18:00
Wolne miejsca.
Zapisz się już dziś
Nazwa
 
Klasyczne metody alternatywne
Miejsce
Data
Godzina
Gdańsk
08.01.2021
10:00 - 16:00
Informacje
Warsztat trwa 1 dzień (piątek 8 stycznia 2021) w godz. 10:00-16:00
Wolne miejsca.
Zapis się już dziś
Nazwa
Klasyczne metody alternatywne
Miejsce
 
Gdańsk
Data
Godzina
08.01.2021
10:00 - 16:00
Informacje
Warsztat trwa 1 dzień (piątek 8 stycznia 2021) w godz. 10:00-16:00
Wolne miejsca.
Zapis się już dziś
Nazwa
 
Kurs Baristyczny
Miejsce
Data
Godzina
Gdańsk
16-17.01.2021
10:00 - 18:00
Informacje
Kurs trwa 2 dni (weekend 16 i 17 stycznia 2021) w godz. 10:00 - 18:00
Wolne miejsca.
Zapisz się już dziś
Nazwa
Kurs Baristyczny
Miejsce
 
Gdańsk
Data
Godzina
16-17.01.2021
10:00 - 18:00
Informacje
Kurs trwa 2 dni (weekend 16 i 17 stycznia 2021) w godz. 10:00 - 18:00
Wolne miejsca.
Zapisz się już dziś
Copyrights © 2019 COPYRIGHTS © 2010 MASTERS OF BARTENDERS
Made by: CREONIUM

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ